Bæver i Nørreådalen

I februar 2017 opdagede jeg at der var bæver i Nørreådalen. I marts kom jeg så ned til åen og opdagede at kommunens folk havde savet de bæverfældede træer ned. Jeg troede at dette betød at bæveren forsvandt. Men først i januar 2018, opdagede jeg at den var aktiv stadigvæk. Jeg kontaktede kommunens biolog, som jeg havde en korrespondance med. Han konkluderer at bæveren selvfølgelig er fredet, men at kommunen kan save de træer ned som bæveren har fældet hen over vandløbet. De vil så lægge træerne på bredden, dels af hensyn til lodsejeren og dels af hensyn til bæveren, som så kan spise af barken. Hvis bæveren laver bo og dæmning er dette fredet. 2 februar 2018 fandt jeg så boet

10 april fandt jeg indgangen som ligger under vandoverfladen.

22 juli er indgangen stadig under vandoverfladen selvom vi har haft tørke i snart 3 måneder , og uden at bæveren har været nødt til at bygge en dæmning. Det skyldes at bæveren holder til ved en del af vandløbet hvor vandstanden holdes konstant på grund af en opdæmning ved en møllesø

4 november 2018 er boet suppleret med et mini- bæverbo ( fremover kaldt bæver- annex ) 3 meter fra boet.

20 november finder jeg undervands- indgangshullet til annexet

18 februar 2019 er der stadig tegn på bæverens aktivitet langs bredden selvom kommunen beskærer træerne langs vandløbet hårdt

18 februar 2019 finder jeg et gammelt, nu forladt bæverbo ved åen. Det kunne godt være at der er her at bæveren startede ved åen

1 maj 2019 fik jeg et glimt af bæveren, men det er svært at observere den fordi vandløbet er så lille, og man derfor skal sidde tæt på bredden, med  stor risiko for at bæveren får færten af en. Jeg har forsøgt ialt 4 morgener i april – starten af maj

Den 12 november 2019 er der igen tegn på aktivitet idet bæveren er begyndt at lave vinterforråd af grene

Her den 20 februar 2020 er der forsat meget bæveraktivitet langs store dele af åen

Se billederne nederst på siden

Bæverboet med bæverkanal

Set fra sydsiden

Samme

Man kan se de 2 bæverkanaler på hver side af boet

Bæveren har skrællet tuestar til redemateriale

Elletræ, 40 – 50 cm. i diameter, fældet af bæver. Januar 2018

Jeg finder bæverens indgang til boet 10 april 2018

Indgangen ses under vandfladen til højre i billedet. I venstre side ses starten på bæverkanalen hvor den slæber grene og mudder op til at bygge og vedligeholde boet med

10 april 2018 opdagede jeg dette hul 3 meter fra bæverboet. Hullet målte ca. 1 x ½ meter og var 40 – 50 centimeter dybt. Der lå afbarkede grene og grenstykker i hullet

4 november 2018 var der bygget et mini bæverbo ( fremover kaldt bæver- annexet ) over hullet fra 10 april.

20 november opdagede jeg dette undervands- adgangshul til bæver-annexet. Hullet kommer sandsynligvis fra bæverboet som ligger 3 meter væk

Opgangen fra den østlige bæverkanal 20 november 2018 viser at der er god aktivitet i boet

Bæver- annexet 5 december 2018

Forneden til venstre kan man se undervandsadgangen, ovenover ½ meter sti op til bæver- annexet som ses foroven. Jeg har midlertidigt bøjet vegetationen til side for bedre at kunne fotografere det. Så det er godt camufleret

Bævergnavet elletræ 2. januar 2019. Bæverens foretrukne ædepladser ligger fortsat opstrøms boet, sansynligvis fordi det er lettere at transportere træet med strømmen til boet

Ædeplads 6 februar 2019. På den anden side af åen kan man se hvor hårdt kommunen har beskåret buskadset langs vandløbet

Gamle bævergnavede birketræer, nedenunder lå en gammel bæverhule. 18 februar 2019

De to huller er ned til det gamle bæverbo. Det ene er undervandsindgangshullet. Hvorfor de er åbne ved jeg ikke. 18 februar 2019

Bæveren er begyndt at lave vinterforråd af grene/ bark. 12 november 2019
Godt udsyn over åen. 12 november 2019
Bæveren er i fuld aktivitet langs åen 4 december 2019
12. december 2019 er der masser af bæveraktivitet langs åen. Bemærk vekslen hvor bæveren kommer op og slæber grene ned til åen
Og et af de næste træer er mærket med bæverens tænder

Det fældede og afbarkede træ kan ses på Google- Maps. 20 februar 2020