Bæver i Nørreådalen

I februar 2017 opdagede jeg at der var bæver i Nørreådalen. I marts kom jeg så ned til åen og opdagede at kommunens folk havde savet de bæverfældede træer ned. Jeg troede at dette betød at bæveren forsvandt. Men først i januar 2018, opdagede jeg at den var aktiv stadigvæk. Jeg kontaktede kommunens biolog, som jeg havde en korrespondance med. Han konkluderer at bæveren selvfølgelig er fredet, men at kommunen kan save de træer ned som bæveren har fældet hen over vandløbet. De vil så lægge træerne på bredden, dels af hensyn til lodsejeren og dels af hensyn til bæveren, som så kan spise af barken. Hvis bæveren laver bo og dæmning er dette fredet. 2 februar 2018 fandt jeg så boet

10 april fandt jeg indgangen som ligger under vandoverfladen.

22 juli er indgangen stadig under vandoverfladen selvom vi har haft tørke i snart 3 måneder , og uden at bæveren har været nødt til at bygge en dæmning. Det skyldes at bæveren holder til ved en del af vandløbet hvor vandstanden holdes konstant på grund af en opdæmning ved en møllesø

4 november 2018 er boet suppleret med et mini- bæverbo ( fremover kaldt bæver- annex ) 3 meter fra boet.

20 november finder jeg undervands- indgangshullet til annexet

18 februar 2019 er der stadig tegn på bæverens aktivitet langs bredden selvom kommunen beskærer træerne langs vandløbet hårdt

18 februar 2019 finder jeg et gammelt, nu forladt bæverbo ved åen. Det kunne godt være at der er her at bæveren startede ved åen

1 maj 2019 fik jeg et glimt af bæveren, men det er svært at observere den fordi vandløbet er så lille, og man derfor skal sidde tæt på bredden, med stor risiko for at bæveren får færten af en. Jeg har forsøgt ialt 4 morgener her i april – starten af maj

Se billederne nederst på siden

Bæverboet med bæverkanal
Set fra sydsiden
Samme
Man kan se de 2 bæverkanaler på hver side af boet
Bæveren har skrællet tuestar til redemateriale
Elletræ, 40 – 50 cm. i diameter, fældet af bæver. Januar 2018
Samme. Kronen ligger henover vandløbet
Jeg finder bæverens indgang til boet 10 april 2018
Indgangen ses under vandfladen til højre i billedet. I venstre side ses starten på bæverkanalen hvor den slæber grene og mudder op til at bygge og vedligeholde boet med
10 april 2018 opdagede jeg dette hul 3 meter fra bæverboet. Hullet målte ca. 1 x ½ meter og var 40 – 50 centimeter dybt. Der lå afbarkede grene og grenstykker i hullet
4 november 2018 var der bygget et mini bæverbo ( fremover kaldt bæver- annexet ) over hullet fra 10 april.
20 november opdagede jeg dette undervands- adgangshul til bæver-annexet. Hullet kommer sandsynligvis fra bæverboet som ligger 3 meter væk
Opgangen fra den østlige bæverkanal 20 november 2018 viser at der er god aktivitet i boet
Bæver- annexet 5 december 2018
Forneden til venstre kan man se undervandsadgangen, ovenover ½ meter sti op til bæver- annexet som ses foroven. Jeg har midlertidigt bøjet vegetationen til side for bedre at kunne fotografere det. Så det er godt camufleret
Bævergnavet elletræ 2. januar 2019. Bæverens foretrukne ædepladser ligger fortsat opstrøms boet, sansynligvis fordi det er lettere at transportere træet med strømmen til boet
Ædeplads 6 februar 2019. På den anden side af åen kan man se hvor hårdt kommunen har beskåret buskadset langs vandløbet
Gamle bævergnavede birketræer, nedenunder lå en gammel bæverhule. 18 februar 2019
De to huller er ned til det gamle bæverbo. Det ene er undervandsindgangshullet. Hvorfor de er åbne ved jeg ikke. 18 februar 2019
Her er der et godt udsyn over åen