Kære Björn Mildh

Tak for julekortet

Vi har det godt, men har selvfølgelig holdt os fra meget social aktivitet på grund af Covid- 19 situationen

Jeg er blevet ansvarlig forvandplejen i Hald Søs Bådelaug, så det giver noget arbejde

Vi har sat ål ud i juli, og her i oktober har vi lavet 3 gydebanker for søørred og bæklampret

Med hensyn til fugle har jeg set smalnäbbet og brednäbbet simsnäppa og dubbelbeckasin på træk. Så tænker jeg på hvor de kommer fra i det nordlige Skandinavien

De bedste hilsener fra mig