Kære Björn Mildh

Tak for julekortet

Jeg er som jeg skrev sidste år blevet ansvarlig for vandplejen i Hald Søs Bådelaug, så det giver noget arbejde

Vi satte igen 20.000 glasål ud

Vi har i august lavet 8 gydebanker for sø- ørred og bæklampret og fjernet 2 spærringer i samarbejde med kommunen

Oles trædesten over Dollerup Bæk

De bedste hilsener fra mig