El- fiskeri i Dollerup Bæk, 28 april 2022

I samarbejde med DTU Aqua og en konsulent fra en sportsfiskerforening blev der sidst i april el- fisket på 2 x 50 meter af Dollerup Bæks udløb i Hald Sø.

Dette skete på anmodning fra Hald Søs Bådelaug fordi Viborg Kommune og sportsfiskerforbundet mandag den 2 maj vil afholde et kursus i udlægning af dødt ved og skjulesten på denne strækning. Så for fremover at kunne monitorere effekten af denne indsats, er det vigtigt at vi har et mål for den økologiske tilstand inden udlægningen af dødt ved og skjulesten

El- fiskeri ved udløbet af Dollerup Bæk
Der måles og registreres fiskearter
Sø-ørreder
Bæklampret, hun
Grundling
Smelt
Sø-ørred med skader på halefinnen. Obs!
3- års søørred
Fiskene sættes ud igen