Etablering af gydebanker ved Dollerup Mølle, 9- 10 oktober 2020

Vi lægger gydegruset direkte i bækken med kran ved gydebanke nr. 3

Vi har fået tilladelse til at etablere 3 gydebanker til Søørred og Bæklampret nedstrøms Dollerup Mølle.

Søørred der går op i denne gren af Dollerup Bæk ender i en blindgyde på grund af opstemningen ved Møllesøen, som de ikke kan passere. Men vi prøver at udnytte strækningen ved at lavede egnede gydepladser til dem alligevel. Ialt brugte vi 18 kubikmeter gydegrus, svarende til 27 – 28 ton

Vognmanden er kørt ned ved svellebroen bag stalden
Her bliver gydegrus og sten ( skjulesten ) til gydebanke nr. 2 læsset af
Det er hårdt arbejde at køre gruset helt ud i bækken. Gydebanke nr. 1
Det kræver samarbejde. Gydebanke nr. 2
Frokost ved Møllesøen
Tilfredse vandplejere efter endt arbejde ved gydebanke nr. 1
Gydebanke nr. 3, billedet er taget dagen efter. Bjergvipstjerten sad opstrøms gydebanken