Fra Dyreborg – Bjørnø, Ærø og til Drejø, 7 – 12 maj 2017

Jeg startede med at overnatte på teltpladsenpå Bjørnø, fordi jeg skulle til en privat fest på øen

Næste dag roede jeg til Ærø og overnattede i den nye shelter ved Skovby, hvor jeg blæste inde om mandagen. Så det blev til fods at jeg var ovre ved shelterne ved Voderup Klint. Det er et fantastisk godt koncept de har lavet hvor man kan booke og betale for overnatning. Eneste anke er at for folk på 60+ så mener jeg kun at der kan være 2 personer i en shelter som den i Skovby

Lavo på Bjørnø
Shelter ved Skovby

 

Man er ventet

 

Mandag morgen stod der 4 l. vand på trappestenen
Mandag, 10 sek/m fra nord
Udsigten fra shelteren ved Skovby
Skåret, pladsen ved Skovby
Sovegemak
De 2 shelters ved Voderup klint
Shelter ved Voderup klint
Voderup klint
Kysten mod NØ
Urehoved ud for Ærøskøbing
Drejø gl havn
Ophalerrampen
I telt på molen
Samme
Sten med Drejø´s gårdes mærker ( de ligner næsten runer )
Ikke alle Drejøboere har altid været lige venlige
Afgang fra Drejø gl havn
Kaffepause på Flæskholm, Bramgæssene trækker mod NØ
Mod Avarnakø
Ud for Bjørnø, Knolden og Dyrborg i horisonten
3 masters skonnert ud for Knolden ved Dyrborg
Retur ved bilen ved Dyrborg, Bjørnø i baggrunden