Ole sætter ål ud i Hald Sø

Kære Villy

I sommer var Ole med til at sætte 20.000 små ål ud i Hald Sø

Vi fik 10 kasser med små glasål
Ole hælder ålene over i vores egne kasser
Og her sætter Ole ålene ud i Hald Sø
Her er Jens Åge og Thorbjørn i gang med at sætte ål ud
Og her sætter Thorbjørn de sidste ål ud

Hvis ålene når at blive store svømmer de en dag ud af Hald Sø, ud i havet og helt ned til Saragosso- havet hvor de lægger æg, så der kan komme nye ål igen