Vandløbsrestaurering, Dollerup Bæk

I august måned 2021, udførte Viborg Kommune sammen med Hald Søs Bådelaug et større vandløbsrestaurerings projekt i Dollerup Bæk

Vi startede med at fjerne en gammel betonopstemning/ engvandingsanlæg som udgør en faunapassage forhindring for søørred, ørredsmolt, smelt m.m.

Betonopstemningen, 17 august
Knud skraber betonopstemningen fri
Betonopstemningen fjernes
Den sidste del væltes
Den nye brink er stabiliseret med 2 store bøgestammer og groft grus/ sten

Slutbillede 18 august, betonopstemningen er fjernet

Efter at vi havde fjernet betonopstemningen skulle vandløbet finde sit niveau. Herefter skulle vi etablere i alt 8 gydebanker opstrøms i de to løb af bækken, og til slut udligne det fald der havde været i betonopstemningen

Vi lægger gydegrus ud med kran, hvor det er muligt

Hald Søs Bådelaug har af DTU Aqua fået en bevilling på 30.000 kr. excl. moms til etablering af 4 af gydebankerne, bl.a. ovenstående lige nedstrøms svellebroen ved Dollerup Mølle

Som noget nyt bruger vi motorbør ved udlægning af gydegrus
Klaus kørte motorbøren frem igennem bækken
Gydebanke 2
Gydegrus i gydebanke 8
Gydebanke 8
Frokost ved bækken efter endt arbejde, 1 september 2021