Vandpleje, Hald Sø

Vandplejen består i at følge vandløbene igennem året. Om sommeren og hen på efteråret fjerner vi især brøndkarse og sideskærm de steder hvor dette vokser eksplosivt. Ligeledes hvis der er væltede træer der opstemmer vandet, hvilket især piletræer er slemme til

Om vinteren tæller vi gydebanker for at følge udviklingen i søørredbestanden

Så laver vi gydebanker, bredsikring m.m. efter aftale med kommunen, og er i løbende dialog med kommunen om at følge op på DTU´s anbefalinger om at fjerne faunapassagehindringer, lave forbedringer i vandløbene m.m.

26 oktober 2020. Brøndkarsen er eksploderet og har lavet en prop i Dollerup Bæk

Vi river vandplanterne sammen på midten af vandløbet, så vi får 4 og ikke 2 bredder/ brinker hvor ynglen kan skjule sig

En ø af brøndkarse, vi har lavet gennemstrømning på begge sider i vandløbet

Væltede træer er et andet problem

Oktober 2020. Væltet piletræ der stemmer vandet 30 – 40 cm op, så vandet løber bagud
Vandet løber bagud og ud over engen
Frivillige fra Hald Søs Bådelaug har fjernet det væltede piletræ, 26 oktober 2020

Så har vi jo også selve Hald Sø, hvor vi prøver at arbejde sammen med kommunen om at optimere ilt- behandlingen af søen. Et tiltag som har kørt siden 1985. Mere om det en anden gang