Bæklampret, marts- april 2022

Bæklampretten er relativ almindelig i Jylland. Den minder umiddelbart om en lille ål, men hvis man er så heldig at fange og fotografere den, kan den bestemmes på de 7 ovale åbninger på begge sider af hovedet, som fører ind til det samme antal gællekamre. Disse 7 åbninger + den voksnes øje + det uparrede næsebor har set fra begge sider siden 1300- tallet givet den navnet ” Niøje ” eller ” Negenøje “. Den voksne bliver maksimalt 18 cm lang.

Larverne som ikke har øjne lever nedgravet i sand/ dynd i vandløb og lever af alger. Larvestadiet varer 2,5- 8 år, indtil de som voksne kommer frem af mudderet om foråret og vandrer opstrøms for at yngle. Cirka 4 – 5 uger efter yngleperioden dør de voksne bæklampretter

Bæklampret, Mostgård Bæk 18 april 2022
Bæklampret er blevet kaldt Niøje siden 1300- tallet
Her ses de 7 gælleåbninger, øjet + næsebor = 9 øjne
Her ses den voksnes sugemund. Dens latinske navn betyder stenslikker, idet den bruger sugemunden til at sætte sig fast på sten, og flytte sten når den laver legehul. Fanget med hånden i Krobækken 20 marts 2022
Undervandsbillede, Bæklampret i Omløbet Dollerup Bæk, 18.4.2022
Her ses gydende bæklampretter 18 april 2022, Birkemose ved Læsten Bakker