Bæver ved Søndermølle Å, Viborg

Der har sansynligvis været bæver ved Søndermølle Å mellem Søndermølle og Bruunshåb Gamle Papfabrik siden 2013

I marts 2017 kom jeg ned til åen og opdagede at kommunens folk havde savet de bæverfældede træer ned. Jeg troede at dette betød at bæveren forsvandt. Men først i januar 2018, opdagede jeg at den var aktiv stadigvæk. Jeg kontaktede kommunens biolog, som jeg havde en korrespondance med. Han konkluderer at bæveren selvfølgelig er fredet, men at kommunen kan save de træer ned som bæveren har fældet hen over vandløbet. De vil så lægge træerne på bredden, dels af hensyn til lodsejeren og dels af hensyn til bæveren, som så kan spise af barken. Hvis bæveren laver bo og dæmning er dette fredet.

2 februar 2018 fandt jeg så det nye bo

10 april fandt jeg indgangen som ligger under vandoverfladen.

22 juli er indgangen stadig under vandoverfladen selvom vi har haft tørke i snart 3 måneder , og uden at bæveren har været nødt til at bygge en dæmning. Det skyldes at bæveren holder til ved et vandløb hvor vandstanden holdes konstant på grund af 2 opdæmninger

4 november 2018 er boet suppleret med et mini- bæverbo ( fremover kaldt bæver- annex ) 3 meter fra boet.

20 november finder jeg undervands- indgangshullet til annexet

18 februar 2019 finder jeg et gammelt, nu forladt bæverbo ved åen. Det kunne godt være at det er her at bæveren startede ved åen

7 november 2020 er der opstået et hul i det gamle bæverbo, som bæveren reparerede

18 november 2022 opdager jeg ca. 10 meter fra det gamle bo et hul i brinken som sansynligvis er indgangen til et nyt bo, som nu bliver gravet ind i brinken. Det er i så fald det tredje bæver-bo på lokaliteten siden 2015 eller før.

1 februar 2024 er der fortsat masser af ædespor langs åen + aktivitet ved bæverboet

Se billederne nederst på siden

Bæverboet med bæverkanal

 

Set fra sydsiden

 

Samme

 

Man kan se de 2 bæverkanaler på hver side af boet

 

Bæveren har skrællet tuestar til redemateriale

 

Elletræ, 40 – 50 cm. i diameter, fældet af bæver. Januar 2018

 

Jeg finder bæverens indgang til boet 10 april 2018

 

Indgangen ses under vandfladen til højre i billedet. I venstre side ses starten på bæverkanalen hvor den slæber grene og mudder op til at bygge og vedligeholde boet med

 

10 april 2018 opdagede jeg dette hul 3 meter fra bæverboet. Hullet målte ca. 1 x ½ meter og var 40 – 50 centimeter dybt. Der lå afbarkede grene og grenstykker i hullet

 

4 november 2018 var der bygget et mini bæverbo ( fremover kaldt bæver- annexet ) over hullet fra 10 april.

 

20 november opdagede jeg dette undervands- adgangshul til bæver-annexet. Hullet kommer sandsynligvis fra bæverboet som ligger 3 meter væk

 

Opgangen fra den østlige bæverkanal 20 november 2018 viser at der er god aktivitet i boet

 

Bæver- annexet 5 december 2018

 

Forneden til venstre kan man se undervandsadgangen, ovenover ½ meter sti op til bæver- annexet som ses foroven. Jeg har midlertidigt bøjet vegetationen til side for bedre at kunne fotografere det. Så det er godt camufleret

 

Bævergnavet elletræ 2. januar 2019. Bæverens foretrukne ædepladser ligger fortsat opstrøms boet, sansynligvis fordi det er lettere at transportere træet med strømmen til boet

 

Ædeplads 6 februar 2019. På den anden side af åen kan man se hvor hårdt kommunen har beskåret buskadset langs vandløbet

 

Gamle bævergnavede birketræer, nedenunder lå en gammel bæverhule. 18 februar 2019

 

De to huller er ned til det gamle bæverbo. Det ene er undervandsindgangshullet. Hvorfor de er åbne ved jeg ikke. 18 februar 2019
Bæveren er begyndt at lave vinterforråd af grene/ bark. 12 november 2019
Godt udsyn over åen. 12 november 2019
12. december 2019 er der masser af bæveraktivitet langs åen. Bemærk vekslen hvor bæveren kommer op og slæber grene ned til åen
Det fældede og afbarkede træ kan ses på Google- Maps. 20 februar 2020
7. november 2020. Der er opstået et hul til højre i bæverboet. Jeg tror at det er tegn på at det snart er tid for et nyt bæverbo
Hullet i bæverboet, konstateret 7.11.2020
19 december 2020. Hullet er repareret
Bæverboet 22 marts 2021
Bævergnavet birketræ, 9 marts 2021. Nu skal vinden gøre resten
Samme træ 22 oktober 2021
4.12.21 Træet er nu knækket helt, men hænger stadig i et nabotræ
3 marts 2022. Træet ligger nu i åen, 1 år efter at bæveren begyndte at gnave det
Bæveren er nu i gang med at gnave grenene af, 3 marts 2022
14 marts 2022, Bæverkanalen er ført helt frem til boet
Og ender i en ny undervandsindgang til boet, 14 marts 2022
Bæverboet 30 maj 2022
Det nye bo set fra åen, 18 november 2022
Indgangen til boet
3 januar 2023, opgang til ædeplads/ lille bæverkanal
Bævergnavet birketræ, 5.3.2023
Bævergnavet pil, 5.3.2023
Bævergnav, 5.3.2023
Piletræ, 45 cm. i diameter. 1 december 2023
Samme
Bævergnav 16 januar 2024
Samme
Friske ædespor 16 januar 2024
Undervands-indgang til bæverboet 1 februar 2024