Zebra-vandremuslingen er kommet til Hald Sø

Zebra-vandremuslingen er for første gang konstateret i Hald Sø

Den 23 oktober 2023 roede jeg en kort tur hen til Dollerup Bæks udløb for at undersøge nogle små huller i sandbunden, som lignede de huller sandorme kan lave i saltvand. Jeg ville undersøge om det kunne være Bæklampret-larver. Men det viste sig at det var Dammuslinger som lå nedgravet i sandbunden. Jeg blev lidt ærgelig, men tænkte at så kunne jeg indberette almindelig Dammusling på Naturbasen. Jeg fiskede en stor en op, og på den sad der en Zebra-vandremusling ( Dreissena polymorpha ). Det var helt surrealistisk.

Zebra-vandremuslingen sad på en Dammusling
Denne musling er kun 8,5 mm. lang, men den kan blive ca. 2 cm lang

Ugen efter tjekkede jeg Hald Søs afløb ved Non Mølle, men vandstanden var så høj at jeg ikke fandt noget. Non Mølle Å løber videre ud i Vedsø, og afløbet fra Vedsø ved Rindsholm er starten på Nørreåen

I stedet kørte jeg videre til Rindsholm hvor vandet fra Vedsø løber videre i Nørreåen. Jeg tjekkede kanten af søen uden resultat. Til sidst samlede jeg 2 Dammuslinger op i afløbet fra Vedsø, og bingo, på hver af dem sad der en vandremusling

De to Vandremuslinger fra Vedsø/ starten af Nørreå

Den 5 december tjekkede jeg Hald Søs afløb ved Non Mølle Å igen, og her fandt jeg en vandremusling der sad inde i skallen på en gammel Dammusling.

Det vil sige at hele Hald Sø og Vedsø er inficeret af Vandremuslinger

Min største bekymring er ikke kun denne Vandremusling, men især en helt ny vandremusling, Quagga-vandremuslingen ( Dreissena rostriformis bugensis ) som for første gang overraskende blev konstateret i Danmark i 2020 af en specialestuderende i Indelukket i Silkeborg med 2 eksemplarer. “.

To år efter i 2022, blev det anslået at de udgjorde 30% af Vandremuslingerne i Indelukket. Når Zebra- vandremuslingen så let kan komme til Hald Sø, så kan Quagga-vandremuslingen også, idet den er ved at kolonisere hele Gudenå-systemet. Hver musling kan producere 30- 40.000 planktoniske larver. En båd, kajak, Stand-up paddle, waders, fiskegrej som ikke er rengjort og desinficeret kan være med til at sprede vandremuslingerne.

Erfaringerne fra USA, hvortil denne nye art først ankom i 1989, er at i de de store søer som Lake Michigan udkonkurrerede den den oprindelige Zebra-vandremusling i løbet af 5 år

Den nye art kan gå dybere ned, leve i koldere vand og med et mindre fødeindtag. Den udkonkurrerer større muslinger simpelthen ved at lukke deres skaller sammen med deres bysus-tråde, eller ved at udkonkurrere dem i fødekæden.

Quagga- musling fra Papirfabrikken, Silkeborg. Den kendes bedst på at hvis man sætter den på hængsels-siden, så vælter den

Erfaringerne fra de Store søer på grænsen mellem USA og Canada er at vandremuslingerne rydder søernes planteplankton hvorefter bestanden af dyreplankton kollapser. Dette medfører at de småfisk som lever af dyreplankton går tilbage eller helt forsvinder.

I Hald Sø kunne det true bestanden af Smelt og medføre et kollaps af hele den specielle økologi der er i Hald Sø.

Zebra-vandremuslinger ved Tangeværket

Især arter som Sø-Majfluen, dansemyggen Chironomus antracinus og alle de specielle snegle, skivesnegle, flodneriter m.m. vil være truet

Nymfe af Sø-majfluen som lever nedgravet i groft sand. Hvis dette bliver dækket til med vandremuslinger bliver det vanskeligt for Sø-majfluen at overleve
Den voksne Sø-majflue klar til at sværme over søen
Skarpkølet skivesnegl 30.10.2023
Skarpkølet skivesnegl
Flodnerit, 19.6.2023. Denne lille snegl er udbredt i Hald Sø, bliver kun ca. 9 mm. lang

Det bliver meget spændende hvad der sker i de kommende år.

Et er sikkert, Hald Sø bliver aldrig den samme igen

Et af mine faste steder ved Hald Sø