Etablering af gydebanker ved Dollerup Mølle, 9- 10 oktober 2020

Vi har fået tilladelse til at etablere 3 gydebanker til Søørred og Bæklampret nedstrøms Dollerup Mølle. Søørred der går op i denne gren af Dollerup Bæk ender i en blindgyde på grund af opstemningen ved Møllesøen, som de ikke kan passere. Men vi prøver at udnytte strækningen ved at lavede egnede gydepladser til dem alligevel. … Læs resten af Etablering af gydebanker ved Dollerup Mølle, 9- 10 oktober 2020