Hald Sø

Vi har fået bådplads ved Hald Sø, så på sigt vil der komme flere billeder og historier fra søen og alle de pragtfulde vandløb der løber ud i den. Tryk på nedenstående link og læs om vandpleje, etablering af gydebanker, udsætning af ål, opgang af smelt og bæklampret og den nye invasive Zebra-vandremusling jeg har … Læs resten af Hald Sø