Hald Sø

Vi har fået bådplads ved Hald Sø, Så på sigt vil der komme flere billeder og historier fra søen og alle de pragtfulde vandløb der løber ud i den. Tryk på nedenstående link og læs om vandpleje, etablering af gydebanker, årets udsætning af ål og opgang af smelt og bæklampret