Hald Sø

Mølledammen ved Niels Bugges Kro, februar 2020

Vi har fået bådplads ved Hald Sø, så på sigt vil der komme flere billeder og historier fra søen og alle de pragtfulde vandløb der løber ud i den. Tryk på nedenstående link og læs om vandpleje, etablering af gydebanker, udsætning af ål, opgang af smelt og bæklampret og den nye invasive Zebra-vandremusling jeg har fundet i oktober 2023.