Hald Sø

Mølledammen ved Niels Bugges Kro, februar 2020

Vi har fået bådplads ved Hald Sø, og jeg er kommet med i Hald Søs Bådelaug http://hsbldk.blogspot.com/

Så på sigt vil der komme flere billeder og historier fra søen og fra alle de pragtfulde vandløb der løber ud i denne. Tryk på nedenstående link og læs om vandpleje, etablering af gydebanker, årets udsætning af ål og opgang af smelt og bæklampret