Vandpleje, Hald Sø

Vandplejen består i at følge vandløbene igennem året. Om sommeren og hen på efteråret fjerner vi især brøndkarse og sideskærm de steder hvor dette vokser eksplosivt. Ligeledes hvis der er væltede træer der opstemmer vandet, hvilket især piletræer er slemme til Om vinteren tæller vi gydebanker for at følge udviklingen i søørredbestanden Så laver vi … Læs resten af Vandpleje, Hald Sø